Αποτελέσματα Πανελλήνιας Έρευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2018-2019

Στο πλαίσιο της εβδομάδας ηλεκτρονικού εμπορίου ολοκληρώθηκε η ετήσεια πανελλήνια έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου B-C που διεξήγαγε ο ΣΕΛΠΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη του GRECA (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου).

Δείτε το Δελτίου Τύπου με τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας στον ακόλουθο σύνδεσμο

Αποτελέσματα πανελλήνιας έρευνας ηλεκτρονικού εμπορίου 2018-2019

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *