ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος – ΙΠΕ, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, στο συνεδριακό κέντρο ΔΑΪΣ.

Το βασικό θέμα του Συνεδρίου είναι ο ρόλος των Τμημάτων Πωλήσεων στο παρόν και στο μέλλον. Στηρίζεται δε στην αποκλειστική έρευνα που διεξάγεται για το ΙΠΕ από την MRB, με τίτλο «Σκιαγραφώντας τον Πωλητή του αύριο» και θα παρουσιαστεί αναλυτικά δίνοντας το στίγμα για την εξέλιξη του επαγγέλματος των «Πωλήσεων» σήμερα, του εντοπισμού των προκλήσεων και τη διάγνωση των δεξιοτήτων  που θα είναι αναγκαία για τους ανθρώπους των Τμημάτων Πωλήσεων στο μέλλον. Καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου θα αναπτύξουν θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ψυχολογίας και συμπεριφορικών τάσεων καθώς και τεχνολογίας. Σε δύο ουσιαστικά θεματικά πάνελ θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τη συνεργασία όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης, με τις ομάδες Πωλήσεων ενώ την κατάσταση για το πώς βλέπουν το «αύριο» στις Πωλήσεις θα ερμηνεύσουν διακεκριμένοι CEOs.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *